Le ky ket Cofidec - Unifarm

Unifarm bước đầu khẳng định thương hiệu

Cập nhật ngày: 20/04/2012 15:42:48
http://www.baobinhduong.org.vn/newsdetails/1D3FE189061/Unifarm_buoc_dau_khang_dinh_thuong_hieu.aspx

Ngày 19-4 tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao An Thái, huyện Phú Giáo, Công ty Cổ phần Nông nghiệp U&I (Unifarm), thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư U&I và Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải (Cofidec), thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, đã ký kết hợp đồng liên kết trồng trọt -thu mua nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến xuất khẩu. Với sự hợp tác này, bước đầu cho thấy hướng đầu tư nông nghiệp kỹ thuật cao của Unifarm đang phát huy hiệu quả.

Other news
"On July 17, 2018, THE COASTAL FISHERIES DEVELOPMENT CORPORATION (Cofidec) has solemnly celebrated the 31st years of COFIDEC establishment anniversary with the theme" COFIDEC – “ SAIL OUTREACHING TO THE FUTURE ".  
 

In the morning of November 15, 2017, Vietnam Foodexpo 2017 was officially opened at the Exhibition Center of Saigon, Ho Chi Minh City.
 

An issue of great importance - also a challenge for COFIDEC to tackle - is market development, joining hands with strategic partners to expand the outlet and establish stable raw material sources to ensure maximal production so as to increase productivity and ensure revenue and profit.