Tôm tơ hồng
Mã số
DH-05
Nhóm sản phẩm
Sản phẩm nội địa

Bao gói:

12 con (KL tịnh: 300gr)/khay

hoặc 10 con (KL tịnh: 250gr)/ Khay

Sản phẩm khác