Tôm PD trụng và rau củ xiên que
Mã số
FS-30
Nhóm sản phẩm
Thủy sản đông lạnh

Bao gói :

+ 4 con/ que x 10/ bao x 10/ thùng

+ Hoặc bao gói theo khách hàng

Sản phẩm khác