Tôm PTO tẩm bột vàng dạng thẳng
Mã số
FS-02
Nhóm sản phẩm
Thủy sản đông lạnh

Bao gói

+ 10 con/ khay x 20 khay/ thùng

+ Hoặc bao gói theo khách hàng

Sản phẩm khác