Tôm viên phủ đậu bắp cắt slice
Mã số
FS-25
Nhóm sản phẩm
Thủy sản đông lạnh

Bao gói :

+ 20 miếng/ khay x 20/ thùng

+ Hoặc bao gói theo khách hàng

Sản phẩm khác